کودک با کودک ملاقات می کند

انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و از گذراندن وقت با افراد دیگر لذت می برند که از نظر آنها مثبت است. همچنین نوزادان از چند ماهگی از تماس با نوزادان دیگر لذت می برند. در عین حال، آمادگی خوبی برای زندگی آینده احتمالی در مهد کودک است

گروه های کودک و نوپا همچنین فرصت خوبی را برای والدین فراهم می کند تا در یک فضای دوستانه با نوزاد خود تبادل نظر کنند و با افراد خوب ملاقات کنند

علاوه بر این، پیشنهادات آموزش خانواده باز، که اغلب حتی رایگان است، اطلاعات به روزی را در مورد موضوعات مرتبط با خانواده ارائه می دهد. حتی اگر به معنای آموزش خانواده در زندگی روزمره باشد، ربطی به مدرسه ندارد، اما اغلب فرصت تبادل نظر با والدین دیگر و با کارشناسان مددکاری اجتماعی را فراهم می کند

اطلاعات مربوط به پیشنهادات در منطقه شما را می توانید در کادر آدرس پیدا کنید